Witamy na stronie Stowarzyszenia

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Szpitala Powiatowego im. dra Roberta Kocha w Wolsztynie jest organizacją prowadzącą działania między innymi w zakresie: promocji zdrowia mieszkańców powiatu wolsztyńskiego, ustawicznego doposażania szpitala powiatowego w sprzęt medyczny oraz tworzenia infrastruktury szpitalnej przyjaznej pacjentom.

Złote Logo

odbiór nagrody W dniu 18 stycznia 2013 roku, na Noworocznym Spotkaniu Starosty Wolsztyńskiego, Stowarzyszenie zostało nominowane do nagrody w kategorii działalności na rzecz samorządu powiatowego. Następnie decyzją Kapituły przy Staroście Wolsztyńskim Panu Ryszardzie Kurpie, Stowarzyszenie zostało uhonorowane statuetką ZŁOTEGO LOGO. Przydzielając nagrodę, podkreślono bardzo wysoki wkład w 12 letniej działalności Stowarzyszenia na rzecz Szpitala Powiatowego im. dra R. Kocha w Wolsztynie. Nagrodę odebrali: Halina Strąk, Kasia Łuczak i Jan Kusiak.

Ceremonia wręczenia   Nominacja i nagroda

Nasze działania

USG
 

Zdjęcie aloka
Zakupiliśmy aparat USG dla SPZOZ w Wolsztynie

Szczegółowy opis działań

USG

INFORMACJA O PRZEKAZANIU ZAKUPIONEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Szpitala Powiatowego im. Roberta Kocha w Wolsztynie jest wdzięczny 21 firmom, samorządom, bankowi i osobom prywatnym za przekazanie na nasze konto kwoty 112117,71 zł na zakup urządzenia medycznego USG o nazwie ALOKA SSD CV 4000 z osprzętem. Ten sprzęt medyczny został zakupiony i przekazany do użytku Oddziałowi Wewnętrznemu, Dziecięcemu i innym poradniom i oddziałom SPZOZ w Wolsztynie w kwietniu bieżącego roku.
W dniu 05 grudnia 2011 roku została podpisana umowa darowizny na rzecz SPZOZ. Zarząd Stowarzyszenia serdecznie dziękuje za dar serca, jaki otrzymali pacjenci Naszej Lecznicy i poradni, od hojnych Sponsorów. Mamy nadzieję, że lekarzom ułatwi i pomoże w szybkim i trafnym stawianiu diagnoz leczonym pacjentom.

Jan Kusiak – prezes
Gertruda Jazdon – wiceprezes
Halina Strąk – sekretarz
Henryk Matuszak – skarbnik

Wolsztyn, 05-12-2011 r.

Obejrzyj zdjęcie aparatu USG    Umowa darowizny    Wykaz sponsorów zakupu urządzenia

Zestaw do testów wysiłkowych

ZAKUP ZESTAWU DO PRÓB WYSIŁKOWYCH DLA SPZOZ WOLSZTYN

W dniu 19 lipca 2012 roku, Zarząd Stowarzyszenia rozpatrzył cztery oferty na zakup zestawu do prób wysiłkowych dla SP ZOZ w Wolsztynie. Oferty przygotował Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Szpitala. W wyniku pisemnej oceny sprzętu przez Ordynatora, Lekarzy Oddziału Wewnętrznego i specjalistek z Pracowni EKG. Holter, podjęto negocjacje z firmą MARGOT MEDICAL Sp. z o.o. z Warszawy. Zaproponowany i przekazany do testowania przez szpital zestaw do prób wysiłkowych pod nazwą „System Cardio Perfect PRO”, spełniał oczekiwania, możliwości techniczne i medyczne oraz daje gwarancje bardzo dobrej i wysokiej jakości badań oraz niezawodności.
W wyniku przeprowadzonych negocjacji z wiceprezesem tej firmy, zestaw zakupiono za kwotę 40000,00 zł brutto. W tym samym dniu podpisano umowę kupna – sprzedaży.
Zakupu potrzebnego sprzętu dokonano z inicjatywy Ordynatora Oddziału Wewnętrznego szpitala.
Warto dodać, że dokonanie tego zakupu było możliwe dzięki kilku sponsorom a szczególnie z przekazanego 1% z odpisu od podatku od osób fizycznych. Przypominamy, że nasze Stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego. Wszystkie wymogi sprawozdawcze za 2011 rok zostały przyjęte w terminie przez MPiPS Departament Pożytku Publicznego w Warszawie. Zarząd Stowarzyszenia dziękuje wszystkim, którzy z dobrego serca przekazali na konto naszej organizacji nawet niewielkie sumy pieniężne.

Zarząd:
Jan Kusiak – prezes
Gertruda Jazdon – wiceprezes
Halina Strąk – sekretarz
Henryk Matuszak – skarbnik

Zdjęcie zestawu 1    Zdjęcie zestawu 2    Zdjęcie zestawu 3