Dokumenty

Wpis do rejestru

Sprawozdania za rok 2016

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
Bilans za rok 2016
Rachunek Zysków i Strat 2016
Informacja dodatkowa do bilansu za rok 2016
Roczne sprawozdanie merytoryczne z dzialalnosci Organizacji Pożytku Publicznego za rok 2016

Sprawozdania za rok 2015

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
Bilans za rok 2015
Rachunek Zysków i Strat 2015
Informacja dodatkowa do bilansu za rok 2015
Roczne sprawozdanie merytoryczne z dzialalnosci Organizacji Pożytku Publicznego za rok 2015

Sprawozdania za rok 2014

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
Bilans za rok 2014
Rachunek Zysków i Strat 2014
Informacja dodatkowa do bilansu za rok 2014
Roczne sprawozdanie merytoryczne z dzialalnosci Organizacji Pożytku Publicznego za rok 2014

Sprawozdania za rok 2013

Bilans za rok 2013
Rachunek Wyników 2013
Informacja dodatkowa do bilansu za rok 2013
Roczne sprawozdanie merytoryczne z dzialalnosci Organizacji Pożytku Publicznego za rok 2013

Sprawozdania za rok 2012

Bilans za rok 2012
Informacja dodatkowa do bilansu za rok 2012
Rachunek Wyników 2012
Sprawozdanie Zarządu za rok 2012
Roczne sprawozdanie merytoryczne z dzialalnosci Organizacji Pożytku Publicznego za rok 2012
Protokół Komisji Rewizyjnej za rok 2012
Protokół z Zebrania 2013-03-25
Uchwała absolutoryjna i zatwierdzająca Bilans za rok 2012

Sprawozdania za rok 2011

Bilans za rok 2011
Informacja dodatkowa do bilansu za rok 2011
Uchwała zatwierdzająca Bilans za rok 2011
Sprawozdanie Zarządu za rok 2011

Sprawozdania za rok 2010

Bilans za rok 2010
Informacja dodatkowa do bilansu za rok 2010
Uchwała zatwierdzająca Bilans za rok 2010
Sprawozdanie Zarządu za rok 2010

Sprawozdania za rok 2009

Bilans za rok 2009
Informacja dodatkowa do bilansu za rok 2009
Sprawozdanie Zarządu za rok 2009

Sprawozdania za lata ubiegłe

Sprawozdania Zarządu za lata 2000 - 2008