Zarząd

Łuczak Katarzyna – Prezes Zarządu
Jazdon Gertruda – Wiceprezes zarządu
Rabiega Zbigniew - Wiceprezes zarządu
Strąk Halina - Sekretarz
Matuszak Henryk - Skarbnik

Komisja Rewizyjna

Artwiński Zbigniew - przewodniczący,
Roman Andrys - członek
Stefan Matuszkiewicz - członek